4ος Κύκλος Προγραμμάτων Εκπαίδευσης ΕΑΠ
Ημερομηνία 10 Monday September @ 10:16:40 CDT
Θέμα ΕΑΠ


Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ) ανακοινώνει την υλοποίηση του 4ου κύκλου αυτοχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων εκπαίδευσης, τα οποία προσφέρονται στους ενδιαφερόμενους για την απόκτηση κατάλληλων δεξιοτήτων και γνώσεων με σκοπό την προαγωγή της επιστημονικής και επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα απευθύνονται σε επαγγελματίες, στελέχη επιχειρήσεων, προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς επίσης και σε όσους ενδιαφέρονται να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους στα συγκεκριμένα αντικείμενα.
Σε κάθε εκπαιδευτικό πρόγραμμα διδάσκουν μέλη ΔΕΠ Ελληνικών και Ξένων Πανεπιστημίων, καθώς επίσης και στελέχη αναγνωρισμένου επιστημονικού και επαγγελματικού κύρους. Η υλοποίηση των προγραμμάτων γίνεται με την υποστήριξη του Εργαστηρίου Εκπαιδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας (ΕΕΥΕΜ) του ΕΑΠ. Ο χώρος και ο χρόνος διεξαγωγής των εκπαιδευτικών προγραμμάτων καθορίζεται κατά περίπτωση σε κάθε πόλη ανάλογα και με τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων. Με την λήξη κάθε προγράμματος χορηγείται στους συμμετέχοντες Βεβαίωση Παρακολούθησης.

Τα προσφερόμενα εκπαιδευτικά προγράμματα είναι τα εξής:
1. Εφαρμοσμένη Στατιστική με την χρήση Excel (16 ώρες)
2. Εφαρμοσμένη Οικονομετρία με την χρήση EViews και SPSS (16 ώρες)
3. Ακαδημαϊκή Συγγραφή για Εκπόνηση Επιστημονικών Μελετών (16 ώρες)
4. Μεθοδολογία Έρευνας για Εκπόνηση Επιστημονικών Μελετών (16 ώρες)
5. Χρηματοοικονομική Διοίκηση (32 ώρες ή εξ αποστάσεως 3μηνης διάρκειας)
6. Ανάλυση Επενδύσεων (32 ώρες ή εξ αποστάσεως 3μηνης διάρκειας)
7. Διαχείριση Χαρτοφυλακίου (32 ώρες ή εξ αποστάσεως 3μηνης διάρκειας)
8. Βασικές Τραπεζικές Σπουδές (32 ώρες ή εξ αποστάσεως 3μηνης διάρκειας)
9. Βασικές Σπουδές Επενδυτικής Τραπεζικής (32 ώρες ή εξ αποστάσεως 3μηνης διάρκειας)
10. Ποσοτικές Μέθοδοι στη Χρηματοοικονομική (32 ώρες ή εξ αποστάσεως 3μηνης διάρκειας)
11. Ανάλυση και Διαχείριση Χρηματοοικονομικού Κινδύνου (32 ώρες ή εξ αποστάσεως 3μηνης διάρκειας)
12. Χρηματοοικονομική (Γενική) Λογιστική (32 ώρες ή εξ αποστάσεως 3μηνης διάρκειας)
13. Λογιστική Εταιρειών (32 ώρες ή εξ αποστάσεως 3μηνης διάρκειας)
14. Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων (32 ώρες ή εξ αποστάσεως 3μηνης διάρκειας)
15. Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (32 ώρες ή εξ αποστάσεως 3μηνης διάρκειας)
16. Διοικητική Λογιστική – Κοστολόγηση (32 ώρες ή εξ αποστάσεως 3μηνης διάρκειας)
17. Ελεγκτική (32 ώρες ή εξ αποστάσεως 3μηνης διάρκειας)
18. Προχωρημένη Λογιστική (32 ώρες ή εξ αποστάσεως 3μηνης διάρκειας)
19. Στρατηγική Επιχειρήσεων (32 ώρες ή εξ αποστάσεως 3μηνης διάρκειας)
20. Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων (32 ώρες ή εξ αποστάσεως 3μηνης διάρκειας)
21. Διοίκηση Επιχειρήσεων (32 ώρες ή εξ αποστάσεως 3μηνης διάρκειας)
22. Διοίκηση Μάρκετινγκ (32 ώρες ή εξ αποστάσεως 3μηνης διάρκειας)
23. Μάρκετινγκ Υπηρεσιών (32 ώρες ή εξ αποστάσεως 3μηνης διάρκειας)
24. Διοίκηση Πωλήσεων (32 ώρες ή εξ αποστάσεως 3μηνης διάρκειας)
25. Εμπορική Τραπεζική (εξ αποστάσεως 9μηνης διάρκειας)
26. Επενδυτική Τραπεζική (εξ αποστάσεως 9μηνης διάρκειας)
27. Ασφαλιστικές Σπουδές (εξ αποστάσεως 9μηνης διάρκειας)

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: μέχρι 21/09/2012
Καταβολή Διδάκτρων: μέχρι 5/10/2012
Έναρξη Παρακολούθησης: 15/10/2012

Η δημοσίευση προέρχεται από EAP forums
http://www.eap-forums.gr

Η URL της δημοσίευσης είναι η εξής
http://www.eap-forums.gr/modules.php?name=News&file=article&sid=272