Πρόσκληση για συνέχιση συμπλήρωσης ερωτηματολογίου
Ημερομηνία 05 Wednesday August @ 05:46:39 CDT
Θέμα ΕΑΠ


Αφορά αποφοίτους και φοιτητές του τμήματος Ευρωπαϊκού Πολιτισμού.

Σας παρακαλούμε να συνεχίσετε να συμπληρώνετε το ερωτηματολόγιο που θα βρείτε ακολουθώντας το παρακάτω σύνδεσμο (link):

https://docs.google.com/forms/d/1sGiU2wbgCcyuykX0pueGq0hYO0I637TnjSeOAOVjgnc/edit#

Το ερωτηματολόγιο θα χρησιμοποιηθεί σε μια άτυπη έρευνα που έχει σχέση με την Απασχόληση, Σταδιοδρομία και με το αντικείμενο των σπουδών μας στον ΕυρωπαΪκό Πολιτισμό. Γίνεται με αφορμή την ημερίδα που απευθυνόταν σε αποφοίτους και φοιτητές των τμημάτων Πολιτισμού του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ), που είναι: προπτυχιακά Ευρωπαϊκού Πολιτισμού (ΕΠΟ), Ελληνικού Πολιτισμού (ΕΛΠ), Ισπανικού Πολιτισμού (ΙΣΠ) και του μεταπτυχιακού Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων (ΔΠΜ) με θέμα "Σταδιοδρομία στο χώρο του Πολιτισμού" που διοργανώθηκε από τη Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας" (ΔΑΣΤΑ), στις 29/6/2015, ώρες 14.00-20.00, στην Αθήνα και παρακολουθήθηκε διαδικτυακά και στο Ηράκλειο. Αν θα θέλατε να επικοινωνήσετε με τη ΔΑΣΤΑ: το Email είναι: info@dasta.eap.gr, το τηλέφωνο είναι: 2610367991
Η ενεργή συμμετοχή μας στην ημερίδα ήταν με παρουσίαση που είχε σαν θέμα: "Κοινωνική Δικτύωση και Ευρωπαϊκός Πολιτισμός. Η συμμετοχή των αποφοίτων Ευρωπαϊκού Πολιτισμού Κάτια Πρωτογεροπούλου (Αθήνα, απόφοιτος 2008), Ιωάννα Κρασανάκη (Κρήτη, απόφοιτος 2008) οφείλεται στη συντήρηση της ομάδας αποφοίτων (είναι ευπρόσδεκτοι και οι φοιτητές) ΕΠΟ στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης facebook. Θα βρείτε την ομάδα στην διαδρομή: https://www.facebook.com/groups/53136996618/?fref=ts

Το ερωτηματολόγιο θα είναι διαθέσιμο μέχρι να είναι οι δοσμένες απαντήσεις να είναι σε ένα ικανοποιητικό αριθμό ώστε να βοηθήσει στην εξαγωγή συμπερασμάτων.


Η δημοσίευση προέρχεται από EAP forums
http://www.eap-forums.gr

Η URL της δημοσίευσης είναι η εξής
http://www.eap-forums.gr/modules.php?name=News&file=article&sid=276